CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Condicions d'ús del lloc web del titular

1) IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

PERE SOLER Y García, d'ara endavant el titular és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, residint a la Plça Nova 12 bx, 08130 Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), n º de IVA 33883997 - i i telèfon 646-251-410.

(2) L'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents condicions d'ús té com a objectiu regular l'ús dels serveis que el titular posa gratuïtament a disposició dels usuaris de la www.elcaudelabici.com lloc Web

EL titular pot oferir a través del mateix, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars que, segons el cas, substitueixen, completen i/o modificar les presents condicions, i sobre els quals informarà l'usuari en cada cas concret.

(3) L'ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar la web, contingut i serveis, d'acord amb la llei, aquestes condicions d'ús, bones costums i ordre públic. Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar el web o els serveis prestats a través del mateix, amb finalitats o efectes il·lícits o contràries al contingut d'aquestes condicions d'ús, perjudicial als interessos o drets de tercers , o que de cap manera pot malbé, inutilitzar o deteriorar el lloc Web ni dels seus serveis o impedir un normal gaudir del mateix pels altres usuaris.

A més, l'usuari es compromet explícitament no per destruir, alterar, impossibilitar o en cas contrari danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que estan en els llocs Web del titular.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual el titular presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en Aquests sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets de, ActiveX controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part del lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són exclusivament responsables de garantir que el material remès per a la inclusió al lloc web compleix les lleis que es poden aplicar en cada cas. EL titular no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els publicitaris o dels patrocinadors. En qualsevol cas, per qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web podeu contactar la següent adreça electrònica: info@elcaudelabici.com

5) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc Web, llevat que indiqui el contrari, són propietat exclusiva del titular i amb caràcter, no limitat a, disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc Web. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena contingudes en el lloc Web estan protegits per la llei.

EL titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altre dret relacionat amb el lloc Web i els serveis oferits en la mateixa.

Com a resultat, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc Web constitueix una infracció de la drets de propietat intel·lectual i industrial del titular o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 responsabilitat per l'ús de la Web

L'usuari és responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels danys i perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc Web, sent el propietari, socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, que estan exempts de qualsevol classe de responsabilitat que puguin ser causats per accions de l'usuari.

EL titular a emprar tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fiable sobre el lloc Web, no obstant això, el titular no assumeix cap responsabilitat en relació amb l'absència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web.

L'usuari és responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular basat en l'ús de l'usuari del lloc Web. En el seu cas, l'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions generades al propietari en el moment d'aquestes reclamacions o accions legals.

6.2 responsabilitat pel funcionament de la Web

EL propietari exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, per causes alienes al titular.

A més, el titular també exclou qualsevol responsabilitat que es puguin derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o Internet, així com danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il fora del control del titular.

EL titular té dret a suspendre sense previ avís temporalment, accés a la pàgina web de manteniment, reparació, actualització o millora de les operacions.

6.3 responsabilitat en els enllaços

Links o enllaços continguda en el web poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers.

EL propietari declina qualsevol responsabilitat sobre la informació que es trobi fora de lloc Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és només la informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en particular.

EL propietari queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços, la veracitat i licitud del contingut o informació que es pot accedir, així com dels perjudicis que pot sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

(7) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS RECOLLIDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB

7.1 en formes

Sense perjudici de les disposicions de cada un dels formularis a la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular al tractament de les seves dades personals per les finalitats indicades en els mateixos. EL titular incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer propietat de la mateixa degudament comunicat a l'Agència Espanyola de protecció de dades.
L'usuari o el seu representant podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita a Thaïs Soley, Plça Nova 12 bx, 08130 Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) o per correu electrònic a: info@elcaudelabici.com

7.2 en galetes

Aquesta web utilitza "cookies". Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten conèixer la informació següent:

La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc Web, així com el temps passar.
Les pàgines que ha visitat i les accions dutes a terme en el mateix.
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Aquest lloc web utilitza galetes per a Google: Política de galetes de Google

7.3 confidencialitat

EL titular es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i al deure de mantenir confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no són les seves pròpies dades personals i que es proporcionen al titular a través del lloc Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, o qualsevol altre disposició legal. La informació, material, continguts o observacions que l'usuari faciliti al titular, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular el dret a utilitzar-los de la manera que consideri més convenients.

(9) LES CONDICIONS D'ÚS MODIFICACIONS

EL titular es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d'ús d'aquest lloc Web. L'usuari s'enquadernaran automàticament les condicions d'ús, que són vigents en el moment que accedir al lloc Web, periòdicament hauries de llegir aquestes condicions d'ús.

10) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE DE

La relació entre la TITLING i l'usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

Document revisat per: Albes y Asociados